Dla kupujących

Jesteśmy organizacją zdającą sobie sprawę z tego, jak istotna jest budowa zaufania społecznego do branży deweloperskiej. Dlatego stworzyliśmy PZFD dla kupującego, aby promować dobre wzorce i inspirować do podejmowania wysiłków na rzecz utrzymania najwyższych standardów, przygotowaliśmy Kodeks Dobrych Praktyk, który reguluje wzajemne prawa i obowiązki w relacji klient-deweloper. Zachęcamy do tego, aby się z nim zapoznać.

Jesteśmy przekonani, że powinniśmy wymagać tak od siebie, jak i od innych – kultury, partnerstwa i uczciwości w relacjach biznesowych, czemu dajemy wyraz we wszystkich inspirowanych przez nas przedsięwzięciach.